Loading...
Politiek & Maatschappij2019-02-25T20:05:00+00:00
Religie


Aarde & Kosmos


Filosofie @ Ethiek


Geschiedenis


Economie


Politiek & Maatschappij

Het publieke domein gegijzeld

Sinds 2001 wordt het publieke debat, wereldwijd zo schijnt het, overheerst door de islam. De multiculturele samenleving in Nederland is dood en mislukt verklaard en politici overschreeuwen elkaar – in een ultieme poging het volk te [...]

Zeep op een hellend vlak

Manifesto In het Vrijdenkersmanifest is onder het eerste actiepunt onder meer te lezen dat mensen in een open samenleving elkaar zelfs mogen kwetsen en beledigen. Terecht wordt daar direct aan toegevoegd dat er wettelijke inperkinggronden op [...]

Over geloofsafvalligheid

De heer Ehsan Jami is de laatste tijd prominent in het nieuws met zijn comité voor ex-moslims. In een interview bij Pauw en Witteman verklaart hij desgevraagd dat hij met opzet heeft aangegeven op basis van [...]

Het Hamas Handvest

In artikel 1 van het Hamas Handvest lezen we dat het programma van de Islamic Resistance Movement wordt bepaald door Islam en in artikel 2 is te lezen dat de IRM een van de vleugels is [...]

Gepassioneerd vrijdenken

Een van de kritikasters van bestuur en redactie van De Vrije Gedachte, Fred Neerhoff,  heeft onder de titel Naar een open vereniging een aantal stellingen inzake het vrijdenken gepubliceerd. Zie hiertoe http://xs4all.nl/~flneerh/publications/neerhoff_99.pdf. Een poging om op [...]

Een einde aan de vrijheid

Vrijheid is luxe en slechts sterke benen dragen weelde zonder eronder te bezwijken. Vrijheid is alleen voor die mensen die zich intuïtief realiseren dat persoonlijke vrijheid ophoudt waar het belang van de medemens geschaad wordt. De [...]

De leegte van de vrijheid

De grenzen van het systeem De (post)moderne individualistische mens blijkt de onbedwingbare neiging te hebben de exacte grenzen van ieder willekeurig systeem op te zoeken. Men zou willen dat de mensen wel ongeveer aanvoelen waar de [...]

Bronnen van antisemitisme

In een eerder gepubliceerd artikel Het antisemitisme als cultuurverschijnsel (zie De Vrijdenker December 2009) poneerde ik de hypothese dat het antisemitisme zou zijn uitgevonden door de christenen. Dat de rest van de zin in dat artikel [...]

A nation without a people

Over het democratisch gehalte van de joodse staat Het Israëlisch – Palestijns conflict overstijgt haar regionale grenzen. De uitkomsten van dit conflict gaan ons allemaal, waar ook ter wereld aan. De essentie van het conflict is [...]

Leedroof en provocatie

Repliek op Henk Koehorst en André de Bruin   Henk Koehorst en André de Bruin hebben zich in De Vrijdenker gestoord aan mijn opmerkingen aangaande de Nationale Herdenkingsdag 4 mei. Bij deze een korte repliek. Nee, [...]