Loading...
Religie2018-11-02T09:38:22+00:00
Filosofie @ ethiek


Aarde & Kosmos

GeschiedenisPolitiek & Maatschappij


Economie

Religie

Het publieke domein gegijzeld

Sinds 2001 wordt het publieke debat, wereldwijd zo schijnt het, overheerst door de islam. De multiculturele samenleving in Nederland is dood en mislukt verklaard en politici overschreeuwen elkaar – in een ultieme poging het volk te [...]

Over geloofsafvalligheid

De heer Ehsan Jami is de laatste tijd prominent in het nieuws met zijn comité voor ex-moslims. In een interview bij Pauw en Witteman verklaart hij desgevraagd dat hij met opzet heeft aangegeven op basis van [...]

Open brief aan Bart Fleuren

In de laatste Opinio van 2007, een van de betere edities overigens, zet Bart Fleuren (1985), afgestudeerd in filosofie, klassieke talen en wiskunde, Jezus in tegen de platheid. Wat mij telkens weer frappeert is dat academisch [...]

It’s getting darker now

Atavistisch De Amerikaanse ex-priester en publicist James Carrol stelt in een artikel in de NRC van  30 juli 2007 dat paus Benedictus XVI het contact met zijn gelovigen verliest door zijn decreet over het concilie van [...]

Hocus pocus blijft hocus pocus

Wetenschap aangaande God Ik kende hem niet, deze Gijsbert van den Brink. Hij is universitair hoofddocent systematische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme aan de Universiteit [...]

Gepassioneerd vrijdenken

Een van de kritikasters van bestuur en redactie van De Vrije Gedachte, Fred Neerhoff,  heeft onder de titel Naar een open vereniging een aantal stellingen inzake het vrijdenken gepubliceerd. Zie hiertoe http://xs4all.nl/~flneerh/publications/neerhoff_99.pdf. Een poging om op [...]

De leegte van de vrijheid

De grenzen van het systeem De (post)moderne individualistische mens blijkt de onbedwingbare neiging te hebben de exacte grenzen van ieder willekeurig systeem op te zoeken. Men zou willen dat de mensen wel ongeveer aanvoelen waar de [...]

Christendom en Leitkultur

Het Europa van Antoine Bodar In een artikel in Opinio van 9 februari 2007 droomt de katholieke priester Antoine Bodar – voorheen praktiserend homoseksueel maar thans de mening toegedaan dat homoseksualiteit als een afwijking beschouwd dient [...]

Augustinus – Belijdenissen

Norbertus Teeuwen (1910-1973) wist in 1951 zijn belangstelling voor de ordegeschiedenis en spiritualiteit te concretiseren in de oprichting van het Augustijns Historisch Instituut, dat zijn zetel heeft in het augustijnenklooster Sint-Thomas van Villanova te Heverlee. De [...]