Religie

Over geloofsafvalligheid

De heer Ehsan Jami is de laatste tijd prominent in het nieuws met zijn comité voor ex-moslims. In een interview bij Pauw en Witteman verklaart hij desgevraagd dat hij met opzet heeft aangegeven op basis [...]

It’s getting darker now

Atavistisch De Amerikaanse ex-priester en publicist James Carrol stelt in een artikel in de NRC van  30 juli 2007 dat paus Benedictus XVI het contact met zijn gelovigen verliest door zijn decreet over het concilie [...]

Hocus pocus blijft hocus pocus

Wetenschap aangaande God Ik kende hem niet, deze Gijsbert van den Brink. Hij is universitair hoofddocent systematische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme aan de [...]

Gepassioneerd vrijdenken

Een van de kritikasters van bestuur en redactie van De Vrije Gedachte, Fred Neerhoff,  heeft onder de titel Naar een open vereniging een aantal stellingen inzake het vrijdenken gepubliceerd. Zie hiertoe http://xs4all.nl/~flneerh/publications/neerhoff_99.pdf. Een poging om [...]

Ga naar de bovenkant