Politiek & Maatschappij

Het Hamas Handvest

In artikel 1 van het Hamas Handvest lezen we dat het programma van de Islamic Resistance Movement wordt bepaald door Islam en in artikel 2 is te lezen dat de IRM een van de vleugels [...]

Gepassioneerd vrijdenken

Een van de kritikasters van bestuur en redactie van De Vrije Gedachte, Fred Neerhoff,  heeft onder de titel Naar een open vereniging een aantal stellingen inzake het vrijdenken gepubliceerd. Zie hiertoe http://xs4all.nl/~flneerh/publications/neerhoff_99.pdf. Een poging om [...]

Een einde aan de vrijheid

Vrijheid is luxe en slechts sterke benen dragen weelde zonder eronder te bezwijken. Vrijheid is alleen voor die mensen die zich intuïtief realiseren dat persoonlijke vrijheid ophoudt waar het belang van de medemens geschaad wordt. [...]

De leegte van de vrijheid

De grenzen van het systeem De (post)moderne individualistische mens blijkt de onbedwingbare neiging te hebben de exacte grenzen van ieder willekeurig systeem op te zoeken. Men zou willen dat de mensen wel ongeveer aanvoelen waar [...]

Bronnen van antisemitisme

In een eerder gepubliceerd artikel Het antisemitisme als cultuurverschijnsel (zie De Vrijdenker December 2009) poneerde ik de hypothese dat het antisemitisme zou zijn uitgevonden door de christenen. Dat de rest van de zin in dat [...]

Ga naar de bovenkant