Atlas contact,230 pagina´s

 

Zijn verzonnen interviews zijn grotendeels aan me voorbij gegaan. Bij de nierdonatie vroeg ik me nog af waarom de schrijver besloot daar ruchtbaarheid aan te geven. Maar het lidmaatschap van de pedofielenvereniging Martijn vond ik toch een moedige daad van de schrijver die voorzag dat het verbannen van de pedofiel naar de duisternis van het ondergrondse bestaan schadelijker was dan het gedogen van het platform waar er in ieder geval nog de mogelijkheid van contact en discussie zou blijven bestaan. Toen de nieuwe roman Extra tijd van Dautzenberg aangekondigd werd, was tot de aankoop snel besloten. In deze roman beschrijft de auteur de laatste weken van een ongeneeslijk zieke vader in de omgang met zijn gezin. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van een van zijn beide zonen, tezamen een tweeling vormend.

Mensen die zich om allerlei redenen niet gemakkelijk uiten en op momenten die ertoe doen niet in staat zijn het gebaar te maken of het woord uit te spreken dat net het verschil maakt. De ander moet het zonder dat gebaar of woord ook maar begrijpen. Als in deze roman en passant een geheim uit het verleden van de vader wordt ontrafeld, wordt veel duidelijk. In ieder geval het zwijgen, het secundaire reageren, het niet uiten van emoties. En zien we hoe zulke karaktertrekken terugkeren in de volgende generatie.

Een korte familiekroniek, droog, gevoelvol en vlot geschreven, mede aan de hand van een voetbalmetafoor die zich in de werkelijkheid voltrok, enkele jaren geleden. Het verhaal van deze roman is grotendeels autobiografisch, er zijn wel heel veel overeenkomsten tussen de auteur en de zoon die zich om het lot van zijn vader bekommert. Een goede roman hoor, met wisselende stijl en gelardeerd met stijliconen uit de muziek en de stripwereld. Dautzenberg kan schrijven en dat moet hij dan maar blijven doen. Al was het maar omdat zijn praktijk als economisch consultant ernstige schade heeft ondervonden van zijn lidmaatschap omwille van het principe van een pedofielenvereniging.

 

Enno Nuy

Oktober 2012