De Geus, 358 pagina´s

 

Ik kende hem niet, deze Martin Hendriksma, schrijver en journalist. Hij noemt zichzelf een rivierfantast en wie heeft niet ooit eens met zijn wijsvinger in de Bosatlas de loop van de grote rivieren gevolgd? Net zoals Hendriksma dus. Die rivieren werden pas weer actueel toen midden jaren negentig het waterpeil in de Nederlandse rivieren tot onrustbarende hoogte steeg. En zo besloot de schrijver tot zijn boek over een van de langere rivieren in Europa, de ruim 1.200 kilometer lange Rijn.

Hij vertelt over de bron van de Rijn, ergens in de Zwitserse Alpen, de in Straatsburg gevestigde institutie waar het internationale bestuur over en van de Rijn zetelt, de knechting of de rechting van de Rijn, het bevaarbaar maken en daarmee het benutten van de Rijn als een route voor goedkope transportmiddelen, de opkomst van de industriële revolutie en de gevolgen daarvan voor de Rijn, de terugval in de binnenscheepvaart en de concurrentie van de spoorwegen enzovoort.

Maar ook tal van prachtige geschiedenissen en anekdotes zoals die over de Lorelei en echt prachtig is het verhaal over de houtvlotten die de Rijn afzakten naar hun eindbestemmingen, tot in Rotterdam toe. Maar ook de verwoestende invloed van de chemische industrie op de kwaliteit van het Rijnwater en de visstand komt uitgebreid aan bod.

Heel fraai ook is het verhaal over de Rotterdamse havenbaron Pincoffs, meer dan de moeite waard. En dat komt door enerzijds de gedegen voorbereiding door de schrijver en anderzijds door zijn vermogen een verhaal te vertellen met mooie taal in een aansprekende stijl.

Wie belangstelling heeft voor de geschiedenis van een grote rivier in Europa, kan niet om dit prachtige boek heen. Zeer lezenswaardig, uiterst informatief en een genot om te lezen.

 

 

Enno Nuy, september 2018