Atlas, 288 pagina’s

 

Een nieuwe Brouwers, je kijkt er altijd lang naar uit. En zoals gewoonlijk, werd ik ook dit keer niet teleurgesteld. Numero 9 in zijn reeks feuilletons, dit keer Restletsels getiteld. Geen roman dit keer maar de van deze geweldenaar zo bekende polemieken.

Brouwers beklaagt zich erover dat polemieken doorgaans niet gerecenseerd worden, ook al gaat het – zeker in zijn geval – om puike literatuur. En prompt voegt hij de daad bij het woord en begint een heerlijke filippica tegen Brusselmans, de Vlaamse veelschrijver (van wie ik toch echt eens een keer iets moet lezen). De manier waarop Brusselmans door Brouwers wordt afgeserveerd – en mijns inziens terecht – is verrukkelijk.

De passage over de door Brouwers bewonderde Mulisch heb ik niet uitgelezen. Brouwers apprecieert nu juist wat ik in Mulisch zo verafschuw: diens liefde voor het eigen genie. Mijn hekel aan Mulisch groeide met het lezen van iedere bladzijde tekst die aan deze “grote schrijver” was gewijd.

Heerlijk en ontluisterend daarentegen is zijn fulmineren tegen de Taalunie en meer specifiek het Letterkundig Museum, nog meer specifiek de directeur van dat museum Aad Meinderts. Vernietigend, en nog terecht ook, dunkt me. Ik geniet ervan! En ieder hoofdstuk sluit Brouwers af als een Cato met diens “Voor de rest ben ik van mening…”. Carthago wordt hier ingeruild voor de Taalunie.

Ook Goedegebuure krijgt ervan langs maar de overtreffende trap is hier gereserveerd voor Jan Siebelink. En het moet gezegd, Brouwers is – zoals altijd – buitengewoon goed geïnformeerd en gedocumenteerd. Hij laat ook zien waarom hij van Siebelink vindt: “Hij is helemaal echt met zijn aanstelleritis, zijn spruitjespathetiek, zijn zelfingenomenheid, zijn arrogantie, zijn door god persoonlijk geleide schrijfhand met trouwring, zijn zelfpijperij, zijn tranentrekkerij, zijn uit mainstream omhooggedonderdheid, zijn weerzinwekkende gelul op kakineuze schoenen”.

Prachtig, prachtig, jammer dat ik het boek alweer uit heb. Wie van de vaderlandse literatuur houdt en onze canon een beetje kent, er belangstelling voor heeft, die kan niet om dit boek heen. Brouwers op zijn best!

 

Enno Nuy

September 2014