BBNC Uitgevers, 2011

151 pagina’s

 

Wie graag wil weten hoe Darwin tot zijn theorieën kwam maar niet de tijd heeft om daar grote naslagwerken op na te pluizen, kan zijn voordeel doen met een samenvatting. Maar vind maar eens een samenvatting die recht doet aan het werk van zo’n formidabele wetenschapper. De Engelse uitgever Duncan Baird Publishers geeft een serie Q&A uit (eerdere uitgaves behandelden Picasso, Boeddha, Dickens, Freud en Shakespeare) en deze handzame boekjes zijn gelukkig ook alle in het Nederlands verschenen.

Op basis van vraag en antwoord word je door middel van een interview wegwijs gemaakt in het denken en doen van in dit geval Darwin. De geportretteerde wordt geïnterviewd in het heden wat ons in staat stelt hem te confronteren met de ontwikkelingen sinds het verschijnen van het oorspronkelijke werk. Dit procedé stelt hoge eisen aan de interviewer die toch een ingewijde zal moeten zijn in de materie van zijn hoofdpersoon, wil er een bruikbare en enigszins betrouwbare samenvatting uit het interview voortvloeien.

Ofschoon in deze uitgave geen enkele informatie over de samensteller annex interviewer wordt verstrekt (en dat is toch echt een omissie), zit het met de kwaliteit van dit werkje wel goed. Peter J. Bowler is goed in de materie ingevoerd en heeft als biologisch historicus vele publicaties over Darwin en de evolutieleer op zijn naam staan. En dat betekent dat in kort bestek leven en werk van Darwin recht worden gedaan, terwijl de in het heden geplaatste Darwin op een volstrekt plausibele, logische en consistente wijze antwoord geeft op de vragen die hem gesteld worden.

Interessant zijn natuurlijk de kwesties betreffende het sociaal Darwinisme en het geloof. Heel leuk en vooral verhelderend en informatief, deze benadering van complexe materie. Voorzien van een voorwoord door Richard Dawkins. Deze boekjes nodigen uit tot nadere kennismaking met de hoofdpersoon.

 

Enno Nuy

Januari 2012